Rozvoj kulturních a společenských vztahů Česka a Ruska

Compressed file

Jedinečnost kultury každého národa je nejen jejím charakteristickým znakem, ale tvoří rovněž fenomén kulturní různorodosti lidské civilizace jako celku. Kultura Ruska je rovněž její nedílnou součástí.

Rusko je zemí, jež má ohromné kulturní dědictví a mnohaleté kulturní tradice. Historické a zeměpisné zvláštnosti naší země napomáhaly tomu, že se Rusko rozvíjelo jako stát, kde spolu existovalo a rozvíjelo se velké množství kultur, vzájemně doplňujících jedna druhou. Právě tento charakteristický rys dělá ruskou kulturu zajímavou pro cizince, kteří se během mnoha století snažili pochopit záhadnou „ruskou duši“.

Úspěchy Ruska v oblasti literatury, hudby, baletu, divadla a výtvarného umění jsou uznávány v celém světě.

Ruská literatura je nejen odrazem estetických, mravních a duchovních hodnot ruského národa, ale liší se i hlubokou psychologií v zobrazování lidských charakterů. Díla A.S. Puškina, F.M. Dostojevského, L.N. Tolstého, A.P. Čechova, S.A. Jesenina se dávno stala dědictvím světové literatury.

Ruská vážná hudba dala světu taková jména jako P.I. Čajkovskij, M.I. Glinka, S.V. Rachmaninov aj.

Ruské výtvarné umění proslavili mnozí malíři, mezi nimiž jsou V. Surikov, V. Serov, V. Vasněcov, K. Malevič, M. Šagal aj. Jejich obrazy jsou vždy vítány na každé mezinárodní vernisáži.

V celém světě má zaslouženou autoritu ruská divadelní a baletní škola. Podle Stanislavského metody pracují mnozí divadelní a filmoví herci. V Rusku působí divadla, která si získala světová uznání jako např. Marijinské divadlo, Velké a Malé divadlo. Ruský balet proslavili G. Ulanovová, M. Pliseckaja, M. Baryšnikov a R. Nuriev. „Russkije sezony“ a poté „Russkij balet“ S. Djagileva vždy plnily velké sály a jejich představení patřila k nejvýznamnějším v oblasti kultury. Do historie světové opery se zapsala jména F. Šaljapin, G. Višněvskaja aj.

Ruská kinematografie od okamžiku svého vzniku byla spojena s historickými událostmi, probíhajícími v zemi a na celém světě. Mnohé filmy získaly světová ocenění, jako je např. cena Oskar a ceny Mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Klasikou světové kinematografie se staly filmy S. Ejzenštejna, G. Alexandrova, I. Pyrjeva, S. Bondarčuka a mnoha jiných.

Jednou z důležitých oblastí činnosti Rossotrudničestva a jeho zahraničních zastupitelství je seznamování s kulturním dědictvím Ruska za jeho hranicemi a rovněž pomoc při mezinárodní spolupráci v oblasti kultury.

Rossotrudničestvo podporuje a realizuje mezinárodní projekty v oblasti kultury a umění v souladu s hlavními liniemi politiky Ruské federace při rozvoji mezinárodních kulturních a společenských styků.