Compressed file

V červenci tradičně v rámci pravoslavného svátku Dne patronů rodiny a lásky Petra a Fevronie (8. července) Rossotrudničestvo za podpory Fondu sociálně-kulturních iniciativ pořádá slavnostní akce, věnované Dni rodiny, lásky a věrnosti. Pamětní medaile za lásku a věrnost jsou předávány nejdůstojnějším párům ruských krajanů, žijících v zahraničí, jejichž manželství slouží příkladem lásky, pevnosti vztahu a rodinné harmonie. V roce 2014 rozhodnutím Organizačního výboru svátku bylo umožněno vyznamenat touto medailí i občany cizího státu.

Akce v rámci oslav Dne rodiny, lásky a věrnosti jsou doprovázeny tematickými výstavami, koncerty a přednáškami. Hlavním cílem akcí je zakořenění v prostředí ruských krajanů a v zahraniční společnosti tradičních rodinných hodnot, uchování a propagace rodiny jako hlavního institutu vytváření a socializace osobnosti, duchovních a morálních hodnot a jejich předání dalším pokolením na celém světě.

V rámci oslav probíhá aktivace vzájemného působení zahraničních zastoupení Agentury s Ruskou pravoslavnou církví v postsovětských zemích, zástupci slovanského světa a rovněž s představiteli jiných konfesí v zahraničí.