Rok 2019 je Mezinárodním rokem Periodické tabulky chemických prvků.

Compressed file

Rok 2019 byl vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem Periodické tabulky chemických prvků. Tato velká událost je věnována 150. výročí objevení Periodického zákona chemických prvků velkým ruským vědcem D. I. Mendělejevem.

S iniciativou organizovat Mezinárodní rok Periodické tabulky chemických prvků vystoupila Ruská akademie věd, Ruská chemická společnost D. I. Mendělejeva, Ministerstvo pro vědu a vysokoškolské vzdělání RF, ruští a zahraniční vědci.

Iniciativu Ruska podpořili i další země, mezinárodní vědecké organizace a rovněž více než 80 národních akademií věd a vědeckých společností. Mezi nimi: Mezinárodní svaz pro teoretickou a aplikovanou chemii (International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC), Mezinárodní svaz pro teoretickou a aplikovanou fyziku (International Union of Pure and Applied Physics IUPAP), Mezinárodní astronomický svaz (International Astronomical Union IAU) aj.

Mezinárodní rok Periodické tabulky chemických prvků proběhne pod záštitou UNESCO v několika zemích. V rámci této události je plánováno konání velkého množství akcí: vědeckých konferencí, tematických výstav, soutěží mladých vědců aj.

Dne 29. prosince 2018 předseda vlády RF D. Medvěděv podepsal nařízení „O konání Mezinárodního roku Periodické tabulky chemických prvků v roce 2019“ a ujal se vedení organizačního výboru. Členy organizačního výboru se stali vedoucí pracovníci federálních orgánů výkonné moci, úřadů a předních vědeckých organizací.

Slavnostní zahájení Mezinárodního roku Periodické tabulky chemických prvků se uskuteční 29. ledna 2019 ve Francii, v Paříži, v ústředním sídle UNESCO. V Rusku se slavnostní zahájení bude konat 6. února 2019 v Moskvě v prezídiu RAV u příležitosti Dne ruské vědy a současně i narozenin D. I. Mendělejeva.

Oficiálním partnerem Mezinárodního roku Periodické tabulky chemických prvků je Všeruský festival vědy NAUKA 0+. Hlavním tématem festivalu vědy v roce 2019 bude Mendělejevova tabulka. Konání Mezinárodního roku Periodické tabulky chemických prvků v roce 2019 má pro Rusko mimořádný význam. Tato událost napomůže mezinárodnímu uznání zásluh velkého ruského vědce D. I. Mendělejeva a rovněž upevnění prestiže a popularizaci ruské vědy.