Přijímání cizinců na bezplatné studium v Ruské federaci

Compressed file

Ministerstvo pro školství a vědu RF a Federální agentura Rossotrudničestvo informují o způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství, včetně ruských krajanů, kteří žijí v zahraničí, ke studiu do ruských vysokoškolských vzdělávacích organizací na účet federálního rozpočtu v mezích kvóty, stanovené rozhodnutím vlády Ruské federace ze dne 8. října2013 č. 891 „O stanovení kvóty na vzdělávání pro cizince a osoby bez občanství v RF“.

Cizinci a osoby bez občanství (dále jen cizinci) mají právo získat vzdělání v RF v souladu s mezinárodními smlouvami Ruské federace a federálním zákonem ze dne 29. prosince 2012 č. 273 – FZ „O vzdělávání v Ruské federaci“ (dále jen Zákon o vzdělávání).

Cizinci a osoby bez občanství (dále jen cizinci) mají právo získat střední profesionální vzdělání, vysokoškolské vzdělání a doplňkové profesionální vzdělání na účet federálního rozpočtu, rozpočtů subjektů RF či místních rozpočtů v souladu s mezinárodními smlouvami RF, federálními zákony či stanovenou vládou RF kvótou na vzdělávání cizinců v RF (dále jen kvóta), a rovněž na účet prostředků fyzických a právnických osob v souladu se smlouvami o poskytnutí placených vzdělávacích služeb.

Způsob přijímání cizinců ke studiu v RF v rozmezí kvóty a rovněž požadavky na ně jsou určeny nařízením Ministerstva pro školství a vědu RF ze dne 28. července 2014 č. 844 „O způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství ke studiu v mezích stanovené vládou RF kvóty na vzdělávání cizinců a osob bez občanství v RF“ (dále jen Způsob přijímání). Uvedený Způsob přijímání určuje termín procedury výběru.

Podrobnější informace o přijímání ke studiu v RF v mezích kvóty a rovněž jiné informace a rady naleznete na webu Ministerstva pro školství a vědu RF:http://minobrnauki.rf/, Rossotrudničestva http://rs.gov.ru/, Rosobrnadzora (otázky uznání zahraničních dokumentů o vzdělání a (či) kvalifikaci http://obrnadzor.gov.ru/.

Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR (Ruské středisko vědy a kultury v Praze) zve české občany a osoby bez občanství, jež mají trvalý pobyt v ČR, ke studiu v Rusku, financovaného ze státního rozpočtu Ruské federace.

Češi a osoby bez občanství, jež mají trvalý pobyt v ČR, včetně ruských krajanů, jsou zváni do výběru na bezplatné studium na jedné z nejlepších ruských vysokých škol.

Každoročně desítky tisíc zahraničních studentů z celého světa přijíždějí studovat do Ruska.

Vyberte si jednu z nejlepších univerzit a nastartujte svoji kariéru!

Podmínky pro kandidáty:

 • ukončené všeobecné střední vzdělání k momentu začátku vyučování v Rusku 1. září;
 • včasné podání všech dokumentů;
 • nesmí být registrace místa pobytu v Rusku (musí být registrace pobytu na území ČR).

Termín podání úplného balíčku dokumentů: do 20.03.  2020.

Vyhlášení výsledků probíhá v období od začátku května do konce července.

Dodržení povinného termínu podání úplného balíčku dokumentů je povinné. Jeho porušení má za následek vyškrtnutí z výběru.

Etapy výběru

V 1. etapě výběru jsou kandidáti prověřováni pracovní skupinou, která je vytvořena na bázi Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Poté je seznam kandidátů poslán k přijetí konečného rozhodnutí na Ministerstvo vědy a vysokoškolského vzdělání RF.

Výsledky 1. a 2. etapy kandidáti zjistí pomocí osobního kabinetu v informačním systému.

Stipendium vlády Ruské federace pokrývá celé období studia podle vybraného programu a zahrnuje:

 • Bezplatné studium;
 • Poskytnutí ubytování na koleji;
 • Platbu za ubytování na koleji v podmínkách, odpovídajících podmínkám ubytování pro ruské studenty;
 • Studentům úplných vzdělávacích programů (bakalářský a magisterský program, doktorandské studium atd.) se platí stipendium na úrovni stipendií ruským občanům.

Platby samotných kandidátů na studium:

 • Platba za dopravu;
 • Platba za stravování;
 • Zdravotní pojištění;
 • Platba za vízum;
 • Další výdaje.

Znalosti ruského jazyka

V případě nedostatečných znalostí ruského jazyka je zájemci bezplatně poskytnuta možnost během jednoho roku absolvovat studium na přípravné fakultě, během kterého probíhá příprava v ruském jazyce a jiných základních předmětech.

Výběr vzdělávacích programů

Kandidát si může vybrat jak úplný program vysokoškolského vzdělání (bakalářský a magisterský program, doktorandské studium atd.), tak i program doplňkového vzdělání (krátkodobý kurz, letní školu včetně kurzů zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka jako cizího).

Další informace o studiu na ruských vysokých školách naleznete na webu: http://edu.rs.gov.ru/ , https://www.minobrnauki.gov.ru/, na oficiálních webových stránkách vybraných škol.

V registračním formuláři je možné uvést až 6 vysokých škol, vybraných kandidátem pro možné studium (podle priority od nejlepší).

Kandidáti se mohou samostatně obracet na oddělení pro spolupráci s cizími studenty na vybraných vysokých školách, aby si zde upřesnili informace o vzdělávacích programech.

Kontakty na oddělení vzdělání Ruského střediska vědy a kultury v Praze:

Tel. +420 233 378 249

e-mail: nauka@rsvk.cz