Vědecko-praktický seminář „Maslenica“ pro učitele ruského jazyka v ČR

Compressed file

V rámci realizace základních oblastí činnosti Rossotrudničestva, jako je propagace ruské kultury a upevňování pozic ruského jazyka ve světě, probíhá v Praze na bázi Ruského střediska vědy a kultury od roku 2014 každoročně vědecko-praktický seminář „Maslenica“.

Akce je věnována oslavám tradiční ruské „Maslenice“ a je organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Karlovou univerzitou.

Seminář je zaměřen na učitele ruského jazyka českých středních a vysokých škol, kteří se zde mohou seznámit s posledními novinkami v metodice výuky ruského jazyka.

Semináře se každoročně účastní více než 80 učitelů ruského jazyka a literatury ze všech koutů Česka. Program semináře se každý rok mění.

Hlavní událostí prvního semináře byla prezentace možností a činnosti Střediska kolektivního přístupu k ruským vzdělávacím službám, jež působí v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze. Hlavními tématy semináře byly „Maslenica“ a 1. zimní olympiáda v Soči -2014.

Program semináře roku 2015 zahrnoval prezentaci nového projektu „Cestování do země Azbuky“, vypracovaného Kurzy ruského jazyka při RSVK, volně přístupné hodiny o tvorbě A. Čechova, vyprávění o tradicích svátků „Maslenice“, Velikonoce a „Radunice“  v Rusku a rovněž kulaté stoly „Ruská škola v zahraničí“ a „Aktuální otázky  výuky ruského jazyka v ČR“. Zazněly rovněž přednášky na téma: „Ruský systém vzdělávání: možnosti studia zahraničních studentů v Rusku“, „Složení zkoušek pro získání mezinárodního osvědčení v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze ve spolupráci s Moskevskou státní univerzitou“.

Hosty semináře v roce 2016 byli zástupci předních ruských nakladatelství „Zlatoust“ a „Russkij jazyk. Kursy“, kteří představili nejnovější učebnice ruského jazyka. Semináře se rovněž zúčastnila česká nakladatelství „Fraus“ a „Albra“, jež organizovala praktický seminář o využití počítačových programů ve studiu ruského jazyka a představila učebnice a pracovní sešity ruského jazyka pro základní a střední školy.

Pro seminář v roce 2017 je naplánována účast předních odborníků Střediska pro testování podle metodiky výuky ruského jazyka Petrohradské státní univerzity a zaměstnanců Saratovské univerzity.

Hlavním cílem akce je podpora a propagace systému mezinárodního testování ruského jazyka  TRFL.

Compressed file Compressed file Compressed file Compressed file Compressed file