Nové úkoly obnoveného Rossotrudničestva

17. listopadu se konala online tisková konference Jevgenije Primakova

Compressed file

Rossotrudničestvo je zkratka ze 17 písmen, která je pro většinu cizinců „příliš složitá“, s největší pravděpodobností zůstane jen v oficiálních dokumentech, objeví se však dostupnější a lidovější název. Totéž platí pro ruská střediska vědy a kultury. Kvarteto „RSVK“ má, samozřejmě, daleko do rekordních zkratek sofistikovaného ruského jazyka, ale musí se také stát elegantnější. Agentura je otevřená návrhům na rebranding názvu.

Dne 17. listopadu uspořádal Jevgenij Primakov, jenž stojí v čele Rossotrudničestva, velkou online tiskovou konferenci, ve které představil nové úkoly obnovené organizace.

Prioritou je blízké zahraničí, Agentura bude pracovat s veřejným míněním v zahraničí, ale organizace si nestanovuje politické cíle a úkoly.

„Rossotrudničestvo nikdy neorganizovalo, neorganizuje a nebude organizovat žádné strany, žádná veřejně-politická hnutí. Tato očekávání jsou dost podivná. Naše práce je strukturována odlišně,” uvedl Primakov v reakci na řadu kritických příspěvků a poznámek v informačním prostoru.

V této spojitosti byla nastolena otázka odmítnutí Agentury podpořit konání Totálního diktátu v roce 2021.

Rossotrudničestvo je připraveno nabídnout uspořádání paralelní akce, kde diktát přednese jiný autor.

Agentura zaujme odlišný přístup k otázce humanitární přítomnosti Ruska ve světě – to platí nejen pro kulturní a vzdělávací projekty, do popředí se dostane činnost v oblasti ochrany lidských práv.

„Nedávno se stalo, že učitelka ruského jazyka na Ukrajině Tatiana Kuzmičová byla zatčena. Rossotrudničestvo a naše zpřátelená Ruská humanitární mise zaslaly výzvu strukturám OBSE a OSN s požadavkem vysvětlit ukrajinské straně nepřípustnost politických represí. Nejsem si jistý, že k tomu došlo kvůli našim výzvám, ale tlak veřejnosti udělal svou práci,” řekl Primakov.

Pokud jde o vzdělávací projekty, Agentura bude podporovat veřejné a soukromé iniciativy a restrukturalizovat práci s asociací absolventů.

„Potřebujeme nejen vzdělat cizince a poslat je zpět do vlasti, ale zůstat s nimi v kontaktu. Asociace absolventů jsou pro nás důležité. Neměly by se navzájem střetávat. Jsme připraveni spolupracovat se všemi. Musíme podporovat veřejné a soukromé iniciativy ve vzdělávání. Ať je ještě více škol, nemusí být v ruštině, ale s výukou ruského jazyka. Rossotrudničestvo musí podporovat soukromou iniciativu. “

Dotazy na tiskové konferenci kladli jak ruští, tak i zahraniční novináři.

„Jaké úkoly stanoví Rossotrudničestvo na Ukrajině?“ – moderátor přečetl otázku novináře UNIAN Romana Cimbaljuka.

„Musíme najít východisko z tohoto obtížného konfliktu. Nemáme za úkol změnit režim, vyhrát válku, máme za úkol válku ukončit. Najít něco společného, ​​i když nás v posledních letech mnohé rozdělilo. Bohužel, práce Rossotrudničestva je v Kyjevě velmi silně zpolitizována, nikoli však námi.“

Dotkli se i tématu Moldavska. V zemi proběhlo druhé kolo prezidentských voleb, podle něhož zvítězila Maja Sandu. „Zajímalo by mě, jaké názory mají moldavští politici, osobnosti veřejného života, jak vidí suverenitu své země, když nové vedení nastoluje otázku spojení s Rumunskem?“ Nemluvíme o volbě: buď Evropa nebo Rusko, mluvíme o osudu samotného Moldavska,“ komentoval situaci Primakov v odpovědi na otázku novináře.

Rossotrudničestvo změní formát práce ve Střední Asii, na Středním východě a bude hledat nové přístupy k práci s veřejným míněním v Polsku. Obtížná situace vznikla v USA. Primakov poznamenal, že americké speciální služby vyvíjejí tlak na studenty, kteří mají zájem o studium v ​​Rusku, je zaznamenáván i tlak na krajany.

„Žijeme ve složitém kontextu. Situace se vyřeší, až u Američanů pomine hysterie ohledně údajného ruského zasahování, uvedl. Tehdy možná vznikne příležitost vést dialog.”