COVID, SNS, válka a kultura jsou velkými tématy prezidentovy velké tiskové konference

Vladimir Putin shrnul v online formátu obtížný rok 2020 při vystoupení na šestnácté tiskové konferenci. Letos požádalo o akreditaci 774 ruských a zahraničních novinářů.

Compressed file

Pandemie a online

Jednota lidí při jakékoli hrozbě je základem ruské identity. Touto frází, jako ladičkou, určil ruský prezident tón 3,5hodinového rozhovoru s novináři. Vedle politiky, ekonomiky a vojenských témat hovořila hlava státu také o humanitárních aspektech současného mezinárodního života.

Rok 2020 se zapíše do světových dějin pod pochmurným znamením koronaviru, ale Rusko se s úderem vyrovnalo profesionálně.

"Na začátku pandemie jsme nevěděli, o co jde - jak identifikovat, testovat a léčit, a nevěděli jsme, bude-li vakcína? Ve všech těchto pozicích jsme se posunuli vpřed. Rusko je jedním ze tří lídrů v oblasti testování. Začali jsme vyrábět domácí preparáty v požadovaném množství. Rusko se stalo první zemí na světě, která začala vyrábět vakcínu, “ uvedl prezident.

Vladimir Putin vyzval, aby se nehledaly osoby odpovědné za pandemii, ale aby se naopak spojily síly k překonání jejích následků. „Odstranit omezení dodávek léků a zdravotnického vybavení, to je to, o čem musíme přemýšlet, ne však hledat viníka,“ zdůraznil.

Pandemie zásadně změnila formát výuky studentů a žáků, jenž se stal distančním. Ano, během jarní vlny došlo k technickým problémům s online výukou, ale některé z nich již byly vyřešeny.

Online samozřejmě nenahradí přímý osobní kontakt mezi studentem a učitelem, ale systém distančního vzdělávání se bude rozvíjet, uvedl Putin.

Compressed file

Čí Krym a doutnající konflikty

Neobešlo se to i bez „záludných otázek“ zahraničních novinářů. Britský reportér těžkopádně hovořil o „anexi Krymu“.

"Upozorňuji vás na skutečnost, že k tomu došlo na základě vůle lidí," opravil ho prezident. – „Demokracie je vládou lidí. A musíme to buď přiznat, nebo všude tento výraz odmítnout. Proti obyvatelům Krymu jsou zavedeny určité sankce. Proč proti nim uplatňujete sankce? Jestliže se jedná o anexi, pak se ničím neprovinili, tak proč by měli být potrestáni? A pokud se nejedná o anexi, ale o výsledek jejich hlasování, pak musíme uznat, že se jedná o demokracii, a nechat je na pokoji, stejně jako upustit od výhrad proti Rusku ohledně anexe.“

Kdy nastane vyřešení problémů s Donbasem? Tisk se k této otázce nejednou vracel. Podle prezidenta „to záleží na současném ukrajinském vedení“. Rusko i dříve podporovalo Donbas a bude ho podporovat nadále. "Dokonce zvýšíme naši podporu. Rusko bude podporovat Donbas nejen v humanitární linii, ale také v linii přímé spolupráce,“ ujistil a připomněl, že oficiální Kyjev opakovaně prohlašoval, že nebude plnit Minské dohody a nastolí otázku revize řady ustanovení v dokumentu.

"Minské dohody byly potvrzeny příslušnou rezolucí Rady bezpečnosti OSN, což znamená, že získaly sílu mezinárodního práva," uvedl Vladimir Putin.  „Jednostranně to nebude možné revidovat. Musíme také respektovat druhou stranu, která tento dokument podepsala, jmenovitě představitele Donbasu.“

Na ruské periferii doutnají další konflikty. Jedním z alarmujících bodů je Podněstří. Je příliš brzy na stažení ruského mírového kontingentu. K tomu dojde, jakmile bude navázán normální dialog mezi Podněstřím a zbytkem Moldavska, uvedl Vladimir Putin. Rusko k tomu navíc mělo blízko již za bývalého moldavského prezidenta Vladimira Voronina. "Ale v poslední chvíli na něj zástupci západních zemí zatlačili, on odmítl, ustoupil, předchozí dohody a řešení podněsterské otázky byly odloženy na dobu neurčitou,“ připomněla hlava státu.  „Poté jsem se zeptal svých kolegů z Evropské unie: „Proč jste to udělali?“ „No, tak se to stalo.“

Compressed file

O přepisování historie

Letos si připomínáme 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a pokusy o zkreslení historie se jen množí.

"Mnohokrát jsem řekl, že přepisování historie se dělá, aby potěšilo momentální politickou konjunkturu a nakonec poškodí ty, kdo to dělají, týká se to i oslavování nacismu,“ varoval Vladimir Putin. „Valné shromáždění OSN přijalo rozhodnutí odsuzující oslavu nacismu a proti hlasovaly pouze dvě země - USA a Ukrajina. Myslím, že je to, mírně řečeno, nešlechtí.“

Compressed file

A o kultuře ...

Existují věci, na které se západní sankce nevztahují – vzdělání a kultura. O nich se také diskutovalo na tiskové konferenci. Například, kreslené filmy.

"Ruská animace. Na ní je vychována celá generace našich dětí. Na soucitu, lásce k vlasti, k přírodě. Tyto „střílečky“ jsou nekonečné a, samozřejmě, přitahují pozornost dětí, ale myslím, že jim někdy mohou ublížit. Musíme být opatrní. Vše, co souvisí s pozitivním obsahem, si zaslouží větší podporu státu. V tom spočívá měkká síla,“ řekl prezident.

P.S.

Ke konci tiskové konference se islandský novinář najednou stal v táboře svých západních kolegů „cizincem mezi svými“: „Milujeme Rusko,“ přiznal. „To se BBC nelíbí.“

Oleg OSIPOV